DENTSU LIVE RECRUIT 2020 Enjoy unknown

Art DirectionYuto Tamura
Creative DirectionHitomi Sato
PROJECT MANAGEMENTHitomi Sato / Etsuko Saito / Yasuto Nanamori / Kazuki Yozue
UI DESIGN / FRONT-END ENGINEERINGTakashi Yamaguchi / Teiji Naka
COPYWRITEYuto Tamura
PRODUCTIONDentsu TEC / Bit Beans
ClientDentsu Live