Kensetsu chu

Art DirectionYuto Tamura
CopywriteMaiha Sato
PhotographYuto Tamura
ClientOBAYASHI CORPORATION