KOHSHI

DesignShinnosuke Harada / Moritaka Tochigi
EngineerAyato Doki
MakeErima Kawata
Material provisionIKEHIKO corporation.,Ltd / Nanami Tomita
PhotographSota Kumagai / Megumi Kurokawa / Takaho Nagumo
MovieRei Kasai / Ryo Ishihara
SponsorshipIKEHIKO corporation / Hidenori Tadokoro / Michimasa Koga / Nozomi Uehara
ExtraBold / Yuji Hara / Yasuhiko Sawada / Mayumi Ide
ClientHONOKA