otousan to asobo

Art DirectionYuto Tamura / Shinya Tokui
CREATIVE DIRECTIONMasami Iida
COPYWRITEHitoshi Ono
IllustrationShinya Tokui
PHOTOGRAPHAyumu Matsura
RetouchKeisuke Ueno
PRODUCENaoko Kiga
AGENCYDENTSU / DENTSU TEC
ClientSoftBank