Urban Waterfront Development Partners

Art DirectionYuto Tamura
CopywriteTakanori Inoue
PhotographKanako Noguchi
AgencyDENTSU / DENTSU TEC
ClientTokyo Metropolitan Government