WWD JAPAN DX AWARD 2023

PRODUCT DESIGNSHINNOSUKE HARADA
TEXTURE DESIGNSHOICHI YOKOYAMA
3D OPERATIONKAZUKI FUJIWARA
SUPPORTMORITAKA TOCHIGI, RYO SUZUKI, JAMES KAORU BURY
PHOTOGRAPHSHUHEI SHINE, SHINNOSUKE HARADA
ClientWWD JAPAN